Sponsorar

Støtte frå lokalt næringsliv blir viktige støttespelarar når Førde skal arrangere landsskyttarstemne.

General  Hovud Sponsor
COOP COOP Scandic Hotel
Sunnfjord Energi Salmon Group Førde Sementvare
Sparebanken Sogn og Fjordane Frydenbø Bautas
Nammo Enivest Førde Motorsport
Firda Billag