Alle innlegg av lsadmin

Formidling av bustader

Privat innkvartering under Landskyttarstemnet i Førde.

Dette er ein formidlingsservice for privat utleige av hus, leilighet, hytte, campingvogn, bubil m.m under stemnet.

Oversikt over privat innkvartering

Klikk på farga tekst under sjekk listene som blir oppdaterte etterkvart som behov og utleigeobjekt blir meldt inn.

2016-12-06_frivillig-betaling

 

 

 

 

 

Husvære ledig

Ønskjer å leige

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er kun ein formidlarservice, pris og leigeavtale må gjerast mellom leigetakar og utleigar. Forslag til leigekontrakt finn du her: Leigekontrakt

Registrering av utleigeobjekt

Har du noko du ønskjer å leige ut klikk på denne lenka,  til skjema
Du fyller ut skjema,  og klikkar på send.
Vi vil publisere dine objekt i lista over ledige husvære.

Viktig

Den som leiger ut innkvartering via denne lista,  melde ifrå på e-post til innkvartering@ls2017.no snarast etter at utleigeobjektet er utleigd slik at vi får fjerna det frå lista.
Dette er nødvendig slik at det alltid er ei ajourhalden liste som blir publisert.

Registrering av behov

Du som ønskjer å leige kan melde inn ditt ynskje ved å klikke på denne lenka:  til skjema

Stang/felthurtig

STANG/FELTHURTIG på Landskyttarstemnet  i Førde

STANG-FELTHURTIG-2017

 

 

 

 

 

Stang/Felthurtig  skjer ved enden av grovfeltløypa i Vasslia

Skyttarane skyt stang /felthurtig når dei er ferdig med den ordinære grovfeltskytinga
Etter endt skyting kan skyttarane ta bussen tilbake til samme plass som opprop grovfelt var.

Kart Stang/Felthurtig skyteområde
Oversiktskart
INFO for VETERAN/JUNIOR

Opprop Stang /Felthurtig for veteranar og juniorar  skjer ved Biltema/Plantasjen som ligger i gåavstand frå begge skyttarcampingane.  Etter opprop blir skyttarane køyrt med buss til Vasslia der Stang /Felthurtig ligg (samme området som Grovfeltskytinga).
Bussturen tek ca. 20 minutt .
Etter avstiging av bussen blir det ca 100 m å gå til Stang/Felthurtig skytinga.

Grovfelt

GROVFELT på Landsskyttarstemnet i Førde

GROVFELT-2017

 

 

 

Opprop Grovfelt

NB Opprop Grovfelt er 1 time før skytetid.
Opprop grovfelt skjer ved Biltema/Plantasjen som ligger i gåavstand frå begge skyttarcampingane. Etter opprop blir skyttarane køyrt med buss til Vasslia der Grovfeltskytinga og Stang /Felthurtig ligg.
Bussturen tek ca. 20 minutt

Etter avstigning av bussen blir det 450 m å gå til første skyteområdet som ligg på toppen av feltløypa. Det er berekna 30 minutt frå avstigning buss til start skyting, første skyteområde. Normal gangtid er ca. 15 minutt.  Deretter følger ein samme vei tilbake.

Kart grovfelt/stang skyteområde
Oversiktskart
Viktig informasjon til skytterne om gjennomføring av grovfelt/MIL NM
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.
 • Opprop grovfelt skjer i Førde sentrum ved parkeringsplass mellom Biltema og
  Sparkjøp/Plantasjen.  Gangavstand frå begge skyttarcampingene.
 • Det vert gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop
 • Frå opprop til feltområdet vert skyttarane transportert med buss.
  Etter avstiging av bussen blir det 450 m å gå til første skyteområde som ligg på toppen av feltløypa. Det er rekna 30 minutt frå avstiging buss til første skyteområde.  Deretter følger ein same veg tilbake.
 • Total lengde på feltløypa er ca. 900 m.  Følg merka veg. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skyttarane er dirfor ansvarleg for å gå samla mellom skyteområda på eigahand uten bruk av for mykje tid.
 • Det er kiosk ved skyteområde Stang.
 • Det er toalett mellom standplass 1 og 2,  og mellom 3. standplass og Stang
 • Følgande rutinar gjeld ved kvart skyteområde:
 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 5 skyteområder i grovfelt, inkl. Stangskyting og felthurtig.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde, og det skal alltid skyte mot den høyre målgruppen først.
 4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
 5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på klarsignal fra standplassleder.
 7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
 8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
 9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 10. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.
 11. Det er ingen muntlig orientering når dere kommer til skyteområdene, kun oppslag.
 12. Les programmet grundig på forhånd. Rutinene på Stangskytingen følger det samme mønster som i grovfelt, mens det i felthurtig er to og to skyttere som skyter samtidig.
 13. Grafiske skytekort finner du på 2017.landsskytterstevnet.no eller du kan finne det igjen i DFS appen.

Finfelt

FINFELT på Landsskyttarstemnet i Førde

FINFELT-2017

 

 

Opprop finfelt er på Førde Skyttarstadion, ved vegen til venstre for matteltet når ein kjem frå parkeringsområdet.
Frå opprop til første skyteområde går skytterne ca. 50 m
Total lengde på feltløypa er ca. 250 m ein (1) veg.

Kart finfelt skyteområd
Oversiktskart
Viktig informasjon til skytterne om gjennomføring av finfelt
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.
 • Opprop finfelt er på Førde Skyttarstadion, ved vegen til venstre for matteltet når ein kjem frå parkeringsområdet.
 • Det vert gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop.
 • Frå opprop til første skyteområde går skyttarane ca. 50m
 • Total lengde på feltløypa er ca. 250m ein veg. Følg vei. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skyttarane er dirfor ansvarleg for å gå samla mellom skyteområda på eigahand utan bruk av for mykje tid.
 • Det er toalett mellom opprop og standplass 1  og mellom standplass 2 og 3.
 • Følgande rutinar gjeld ved kvart skyteområde:
 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 3 skyteområder i finfelt.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde.
 4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
 5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på klarsignal fra standplassleder.
 7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
 8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
 9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 10. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal vere tatt ut eller vere i bakre stilling. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.
 11. Det er ingen muntlig orientering ved skyteområdene, kun oppslag. Les disse grundig på forhånd.
 12. Skyttere som benytter enkeltskuddsvåpen må melde dette til kontrollør på hver standplass. Skytetiden økes for denne type våpen med ett minutt.
 13. Grafiske skytekort finner du på 2017.landsskytterstevnet.no eller du kan finne det igjen i DFS appen.