Felt MIL. NM

Felt militært NM på Landsskyttarstemnet i Førde 

Felt MIL NM-2017

Kart militært NM skyteområde
Interaktivt oversiktskart
Opprop Felt MIL NM

NB. Opprop Felt MIL NM er 1 time før skytetid

Opprop felt mil NM skjer ved Biltema/Plantasjen som ligger i gåavstand frå begge skyttarcampingane.   Etter opprop blir skyttarane køyrt med buss til Vasslia der feltskytinga og Stang /Felthurtig ligg.
Bussturen tek ca 20 minutt

Etter avstigning av bussen blir det 850 m å gå til første skyteområdet som ligger på toppen av feltløypa. Det er berekna 30 minutt frå avstigning buss til start skyting, første skyteområde. Normal gangtid er ca. 15 minutt.  Deretter følger ein samme vei tilbake.

Viktig informasjon til skyttarane om gjennomføring av Militært NM

Skyttarane er sjølv ansvarlege for å gjere seg kjent med denne informasjonen på førehand. Informasjonen blir ikkje blir lest opp eller gjennomgått før eller undervegs i feltløypa.

Opprop grovfelt skjer i Førde sentrum ved parkeringsplass mellom Biltema og Sparkjøp/Plantasjen. Gangavstand frå begge skyttarcampingene.

Det vert gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop

Frå opprop til feltområdet vert skyttarane transportert med buss.

Etter avstigning av bussen blir det 850 m å gå til første skyteområde som ligg på toppen av feltløypa. Det er rekna 30 minutt frå avstigning buss til første skyteområde. Deretter følgjer ein same veg tilbake.

Total lengde på feltløypa er ca. 2 km (sjå kart). Følg merka veg. Det er ingen lagfører som følgjer laget rundt. Skyttarar er difor ansvarleg for å gå samla mellom skyteområda på eiga hand uten bruk av for mykje tid.

Det er kiosk ved skyteområde Stang.

Det er toalett mellom standplass 1 og 2, og mellom 3. standplass og Stang

Følgjande rutinar gjeld ved kvart skyteområde:
 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 5 skyteområder i grovfelt, inkl. Stangskyting og felthurtig.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde, og det skal alltid skyte mot den høyre målgruppen først.
 4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
 5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på klarsignal fra standplassleder.
 7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
 8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
 9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 10. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.
 11. Det er ingen muntlig orientering når dere kommer til skyteområdene, kun oppslag. Les programmet grundig på forhånd. Rutinene på Stangskytingen følger det samme mønster som i grovfelt, mens det i felthurtig er to og to skyttere som skyter samtidig.
 12. Grafiske skytekort finner du på 2017.landsskytterstevnet.no eller du kan finne det igjen i DFS appen.