Grovfelt

GROVFELT på Landsskyttarstemnet i Førde

GROVFELT-2017

 

 

 

GROVFELT og info. om opprop

NB Opprop Grovfelt er 1 time før skytetid.
Opprop grovfelt skjer ved Biltema/Plantasjen som ligger i gåavstand frå begge skyttarcampingane. Etter opprop blir skyttarane køyrt med buss til Vasslia der Grovfeltskytinga og Stang /Felthurtig ligg.
Bussturen tek ca. 20 minutt

Etter avstigning av bussen blir det 850 m å gå til første skyteområdet som ligg på toppen av feltløypa. Det er berekna 30 minutt frå avstigning buss til start skyting, første skyteområde. Normal gangtid er ca. 15 minutt.  Deretter følger ein samme vei tilbake.

Kart grovfelt/stang skyteområde
Oversiktskart
Viktig informasjon til skytterne om gjennomføring av grovfelt/MIL NM
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.
 • Opprop grovfelt skjer i Førde sentrum ved parkeringsplass mellom Biltema og
  Sparkjøp/Plantasjen.  Gangavstand frå begge skyttarcampingene.
 • Det vert gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop
 • Frå opprop til feltområdet vert skyttarane transportert med buss.
  Etter avstiging av bussen blir det 850 m å gå til første skyteområde som ligg på toppen av feltløypa. Det er rekna 30 minutt frå avstiging buss til første skyteområde.  Deretter følger ein same veg tilbake.
 • Total lengde på feltløypa er ca. 2 km.  Følg merka veg. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skyttarane er dirfor ansvarleg for å gå samla mellom skyteområda på eigahand uten bruk av for mykje tid.
 • Det er kiosk ved skyteområde Stang.
 • Det er toalett mellom standplass 1 og 2,  og mellom 3. standplass og Stang
 • Følgande rutinar gjeld ved kvart skyteområde:
 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 5 skyteområder i grovfelt, inkl. Stangskyting og felthurtig.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde, og det skal alltid skyte mot den høyre målgruppen først.
 4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
 5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på klarsignal fra standplassleder.
 7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
 8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
 9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 10. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.
 11. Det er ingen muntlig orientering når dere kommer til skyteområdene, kun oppslag.
 12. Les programmet grundig på forhånd. Rutinene på Stangskytingen følger det samme mønster som i grovfelt, mens det i felthurtig er to og to skyttere som skyter samtidig.
 13. Grafiske skytekort finner du på 2017.landsskytterstevnet.no eller du kan finne det igjen i DFS appen.