Formidling av bustader

Privat innkvartering under Landskyttarstemnet i Førde.

Dette er ein formidlingsservice for privat utleige av hus, leilighet, hytte, campingvogn, bubil m.m under stemnet.

Oversikt over privat innkvartering

Klikk på farga tekst under sjekk listene som blir oppdaterte etterkvart som behov og utleigeobjekt blir meldt inn.

2016-12-06_frivillig-betaling

 

 

 

 

 

Husvære ledig

Ønskjer å leige

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er kun ein formidlarservice, pris og leigeavtale må gjerast mellom leigetakar og utleigar. Forslag til leigekontrakt finn du her: Leigekontrakt

Registrering av utleigeobjekt

Har du noko du ønskjer å leige ut klikk på denne lenka,  til skjema
Du fyller ut skjema,  og klikkar på send.
Vi vil publisere dine objekt i lista over ledige husvære.

Viktig

Den som leiger ut innkvartering via denne lista,  melde ifrå på e-post til innkvartering@ls2017.no snarast etter at utleigeobjektet er utleigd slik at vi får fjerna det frå lista.
Dette er nødvendig slik at det alltid er ei ajourhalden liste som blir publisert.

Registrering av behov

Du som ønskjer å leige kan melde inn ditt ynskje ved å klikke på denne lenka:  til skjema