Finfelt

FINFELT på Landsskyttarstemnet i Førde

FINFELT-2017

 

 

Opprop finfelt er på Førde Skyttarstadion, ved vegen til venstre for matteltet når ein kjem frå parkeringsområdet.
Frå opprop til første skyteområde går skytterne ca. 50 m
Total lengde på feltløypa er ca. 250 m ein (1) veg.

Kart finfelt skyteområd
Oversiktskart
Viktig informasjon til skytterne om gjennomføring av finfelt
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.
 • Opprop finfelt er på Førde Skyttarstadion, ved vegen til venstre for matteltet når ein kjem frå parkeringsområdet.
 • Det vert gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop.
 • Frå opprop til første skyteområde går skyttarane ca. 50m
 • Total lengde på feltløypa er ca. 250m ein veg. Følg vei. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skyttarane er dirfor ansvarleg for å gå samla mellom skyteområda på eigahand utan bruk av for mykje tid.
 • Det er toalett mellom opprop og standplass 1  og mellom standplass 2 og 3.
 • Følgande rutinar gjeld ved kvart skyteområde:
 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 3 skyteområder i finfelt.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde.
 4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
 5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på klarsignal fra standplassleder.
 7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
 8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
 9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 10. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal vere tatt ut eller vere i bakre stilling. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.
 11. Det er ingen muntlig orientering ved skyteområdene, kun oppslag. Les disse grundig på forhånd.
 12. Skyttere som benytter enkeltskuddsvåpen må melde dette til kontrollør på hver standplass. Skytetiden økes for denne type våpen med ett minutt.
 13. Grafiske skytekort finner du på 2017.landsskytterstevnet.no eller du kan finne det igjen i DFS appen.