SkyttarCamp

VAKTTELEFON SKYTTERCAMP: Mob: 459 11 157
INNKVARTERINGSLEIAR: Mob: 918 67 917
På lag med vêr og føre

Det er lite å gjere med vestlandsværet, men saman kan vi gjere noko for å redusere ulempene. Kan du unngå å kjøre med bil på grasmarka, og bruke alternativ parkering, så sparer du grasmatta.

  • LS driftar hovudvegane på campane.
  • Alternativ parkering er parkeringsplassane ved Coop Extra og Hafstad vgs.
  • Hjelp til utkjøring av vogner/bil kan avtalast med vakta i bodene på campen,
    meld frå i god tid.
Dusj i Førdehuset

Camping-gjestane på skyttarcampane får dusje i Førdehuset. Kapasiteten er 15 dusjar per kjønn. Opningstid frå kl. 06.30 til 22.30.

For deg som er nyfiken på kvar i Førde desse campingplassane er plassert, sjekk PDF’en på denne lenka.

Plassfordeling per skyttarlag ajour 26. juli

Sjekk liste.

Camping nr. 1: Hafstad

Området er merka frå  A- F. (F er område for telt utan straum ).
Enkelte rekker er merka frå nr. 1 og 5 og 10 osv. Sjå oversiktskart.

Camping nr. 1 Hafstad 1-G. Sjå oversiktskart.

Camping nr. 2: COOP

Området er delt opp i rekker. Sjå oversiktskart

Camping nr. 3: Festplassen

For dei som har tunge bubilar + arrangør vert plasserte her.