Coop’en som støttespelar

2017-20-01_Coop Extra_Geir Espe-Christian Rekkedal-Rune Oksen_B_web
Frå v: Geir Espe, Christian Rekkedal og Rune Øksenberg.
Lokalt næringsliv blir viktige støttespelarar når Førde skal arrangere landsskyttarstemne. Nyleg signerte Coop Extra på Kronborg ein sponsoravtale med LS 2017. – Lokal verdiskaping står sentralt hjå oss, seier Rune Øksenberg, butikksjef.

– Vi er glade for å ha fått med oss ei slik bedrift som Coop som sponsor og samarbeidspartnar, seier Christian Rekkedal, leiar for LS i Førde.

Coop Vest SA har over 50 000 medlemer, og består av tidlegare innfusjonerte lag frå Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Coop Vest SA driv i dag 66 butikkar i 27 kommunar i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Hovudtyngda av verksemda er sal av handelsvarer til medlemer og kundar. Hovudkontoret ligg i Førde, med Geir Espe som administrerande direktør.

Felles om eit godt, triveleg og vel gjennomført arrangement

– Vi har lagt merke til at Coop markerer seg som støttespelar til mange idrettsarrangement, og no også Landsskyttarstemnet, seier Rekkedal. – Det ligg mykje dugnadsånd og lokalpatriotisme bak eit slikt arrangement. Vi vil så gjerne presentere distriktet frå si beste side og lage eit godt arrangement. Dette er tankar og samfunnsansvar som Coop likar. Coop og skyttarsporten finst over heile landet. Eg trur dei vil passe godt inn og møte att mange av sine kundar som deltakarar.

– Landskyttarstemnet 2017 og Coop Extra varehuset i Førde står for mykje av dei same verdiane, seier Rune Øksenberg, butikksjef. – For oss er det viktig at vi kan være med på slike arrangement som skapar trivsel og engasjement lokalt i regionen. Landskyttarstemnet vil òg skape gode verdiar før, under og ikkje minst etter arrangementet. Dette ser vi fram til å få være med på.

Print