Velkommen til Førde!

Noregs største utandørs idrettsarrangement

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Førre gong Førde skyttarlag tok i mot Landsskyttarstemnet var i 2008. Det var eit alle tiders arrangement, både sportsleg, kulturelt og sosialt. Erfaringar frå tidlegare arrangement dannar eit solid grunnlag for det arrangementet som vi inviterer skyttar-noreg til.

Norges skyttarstyre er overordna ansvarleg for landsskyttarstemnet, og Førde skyttarlag i samarbeid med skyttarlaga i Holsen, Jølster, Florø og Hyen, står for den praktiske og tekniske gjennomføringa av arrangementet.

Landsskyttarstemna er òg eit samarbeid mellom dei lokale skyttarlaga og DFS, Det frivillige Skyttarvesen, HV11, Det norske forsvar, Førde kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

LS er som OL i Førde
Landsskyttarstemnet er i norsk målestokk av dei store årlege idrettsarrangementa. Med opp til 5000 deltakarar og deira følgje, er dette det gjævaste arrangementet eit skyttarlag og ein by kan vere vertskap for. Målet er å gjennomføre eit arrangement med eit profesjonelt sportsleg opplegg innanfor den planlagde tidsramma. I tillegg skal deltakarar, deira følgje, vener og tilreisande få gode idrettslege opplevingar, trivelege dagar og inspirasjon til å halde fram med idretten.

Info om LS 2017 og på DFS sine nettsider. _______________________________________________________________________
2016-11-23_Brevhovud